ATM

ATM TOR
 Andrzej Przeworski, Tomasz Wlizło, Małgorzata Biernacka
Spółka Jawna

 
  

usługi

Opracowujemy dokumentacje projektowe dla wszystkich jej stadiów:

 • Koncepcje projektowe,
 • Studia wykonalności,
 • Programy funkcjonalno – użytkowe,
 • Projekty budowlane,
 • Projekty wykonawcze,
 • Projekty remontów i rewitalizacji,
 • Dokumentacje kosztowe.

Opracowujemy kompleksowe projekty:

 • Linii, węzłów dla linii normalnotorowych oraz wąskotorowych i szerokotorowych,
 • Stacji kolejowych, przystanków,
 • Przejazdów i przejść kolejowych,
 • Bocznic kolejowych,
 • Torowisk tramwajowych,
 • Dróg kołowych każdej kategorii oraz placów i parkingów,
 • Drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich,
 • Elementów ochrony akustycznej dróg i kolei,
 • Automatyki kolejowej i sterowania ruchem kolejowym,
 • Energetyki nn, SN i WN,
 • Sieci trakcyjnych i linii potrzeb nietrakcyjnych.

Jesteśmy również posiadaczami licencji firmy Transoft Solution i przy pomocy programu AutoTurn Professional 3D jesteśmy w stanie podjąć się analiz przejezdności pojazdów drogowych w różnych warunkach terenowych (parkingi podziemne, rampy przeładunkowe ograniczone przeszkodami, zjazdy, skrzyżowania, ronda). Analiza wykonywana jest zarówno w wymiarze 2D jak i 3D. Pozwala to na sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań projektowych unikając kosztownych przebudów i przeprojektowań.

Serdeczenie zapraszamy do współpracy!

 Jesteś 271682 Gościem
strona głównao nasusługiwykonane projektykontaktreferencje
© 2014 ATM TOR 

 ATM TOR Andrzej Przeworski Małgorzata Biernacka Spółka Jawna
Adres ul. Celtycka 11/9 53-610 Wrocław
 ,
KRS: 0000483091, NIP: 8992747969, REGON: 022278557