ATM

ATM TOR
 Andrzej Przeworski, Tomasz Wlizło, Małgorzata Biernacka
Spółka Jawna

 
  

wykonane projekty

Nasze projekty cechuje wysoki standard wykonania a swoją pracę wykonujemy z dbałością i wielką pasją.

Jako projektanci z wieloletnim doświadczeniem braliśmy udział w znaczących międzynarodowych projektach na stanowiskach głównych projektantów:

 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Bochnia - Biadoliny w km 39,000 - 61,300 w ramach Projektu \"Modernizacja linii kolejowej E30/CE30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III\"; z podziałem na etapy realizacyjne Etap I, Etap IA, Etap II, Etap III. Projekt budowlany i wykonawczy (branża kolejowa),
 • Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra, szlak Jaworzyna Śląska – Świebodzice, tor nr 2 w km 49+480 - 56+790 - Projekt budowlany - wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza (branża kolejowa),
 • Budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście w ciągu linii kolejowej nr 274. Koncepcja Projektowa (branża kolejowa),
 • Budowa bocznicy kolejowej Zakładu PKP Energetyka w Krakowie, przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych. Projekt budowlany i wykonawczy (branża kolejowa i drogowa),
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 – węzeł Stadion EURO 2012 - Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe (branża kolejowa,
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław „Psie Pole” – Oleśnica, klasa S, etap IIC i IIIA. Projekt wykonawczy (branża drogowa),
 • Modernizacja linii kolejowej C-E 59 na odcinku Międzylesie – Wrocław – Kostrzyń – Szczecin – etap I w Polsce – Odcinek Wrocław Główny – Szczecin – Studium Wykonalności.
 • Budowa południowej obwodnicy Lubina, klasa G. Projekt budowlany i wykonawczy (branża drogowa),
 • Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 na odcinku węzeł Złotkowo – autostrada A2 (węzeł Głuchowo). Projekt budowlany i wykonawczy (branża drogowa),
 • Przebudowa ze wzmocnieniem drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie – Radomierzyce od km 12+546 – 26+737, klasa G. Projekt budowlany i wykonawczy (branża drogowa),
 • Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica (autostrada A4) – Lubawka (granica Państwa), klasa S. Koncepcja programowo-przestrzenna (branża drogowa).

Obecnie, jako firma ATM TOR s. j. opracowujemy następujące prace projektowe:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ”Wykonanie w latach 2013 i 2014 robót naprawczych na linii Nr 141 Katowice Ligota - Gliwice szlak Gliwice Sośnica - Gliwice od rozjazdu nr 49 w stacji Gliwice Sośnica km 21,314 do rozjazdu nr 36 w stacji Gliwice km 25,273” - dokumentacja przekazana do realizacji
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – Etap I (Zakres 3) ” - układ torowy wraz z peronami - dokumentacja przekazana do realizacji
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Przetarg 2.1” w zakresie układu torowego i odwodnienia torów od km 105+450 do km 109+200 - dokumentacja przekazana do realizacji
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Bochnia - Biadoliny w km 39,000 - 61,300 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III„- (projekt wykonawczy) dla zrealizowania robót obejmujących wykonanie wzmocnień podtorza kolejowego (przypór ziemnych) - dokumentacja przekazana do realizacji
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia kolejowego Międzynarodowy Port Lotniczy „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice” wraz z nadzorem autorskim - dokumentacja przekazana do realizacji
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu linii kolejowej nr 137 Świdnica Śląska - Jaworzyna Śląska - dokumentacja przekazana do realizacji
 • Projekt budowlany i wykonawczy bocznicy kolejowej w Powidzu
 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy placu ładunkowego wraz z przebudową dróg dojazdowych na terenie terminalu PKP Cargo - Stacja Poznań Franowo. Projekt przekazany do realizacji. Planowane zakończenie robót budowlanych listopad 2015 r.
 • Projekt wykonawczy usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury z projektowanym układem torowym wraz z projektem torodrogi dla zadania p.n.: \"Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075 MWe brutto w ENEA Wytwarzanie S.A. na terenie Elektrowni Kozienice
 Jesteś 271680 Gościem
strona głównao nasusługiwykonane projektykontaktreferencje
© 2014 ATM TOR 

 ATM TOR Andrzej Przeworski Małgorzata Biernacka Spółka Jawna
Adres ul. Celtycka 11/9 53-610 Wrocław
 ,
KRS: 0000483091, NIP: 8992747969, REGON: 022278557