ATM TOR SP.J.

Projektowanie infrastruktury kolejowej

Mobirise Website Builder

O nas

Nasze biuro powstało w 2013 roku. Tworzą je osoby z wieloletnim doświadczeniem projektowym w branży kolejowej.
Posiadamy niezbędne uprawnienia do projektowania i na stałe współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów branżowych.
Naszymi atutami są:
- solidność,
- profesjonalizm i fachowość,
- terminowość,
- wysoka jakość dokumentacji projektowej,
- wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania firmy Bentley.

Jesteśmy w stanie spełnić nawet najtrudniejsze wyzwania projektowe począwszy od studiów wykonalności i koncepcji projektowych a kończąc na projektach budowlanych, wykonawczych i dokumentacjach kosztowych. W pełni rozumiemy potrzeby rynku oraz każdego Inwestora lub Zamawiającego.
Duże znaczenie ma dla nas etyka zawodowa oraz uczciwość i lojalność wobec współpracowników i osób zaangażowanych na każdym etapie inwestycji.

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji kolejowych na wszystkich etapach realizacji oraz współpracę branżową w zakresie branży torowej na wielobranżowych inwestycjach infrastrukturalnych. 

Zakres świadczonych usług:

  • Koncepcje projektowe
  • Studia wykonalności
  • Programy funkcjonalno - użytkowe
  • Projekty budowlane
  • Projekty wykonawcze
  • Projekty remontów i rewitalizacji
  • Materiały przetargowe (przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne, SIWZ, OPZ)
  • Nadzór autorski

Mobirise Website Builder

Wybrane realizacje:

1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Bochnia - Biadoliny w km 39,000 - 61,300 w ramach Projektu: "Modernizacja linii kolejowej E30/CE30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III"; z podziałem na etapy realizacyjne Etap I, Etap IA, Etap II, Etap III. Projekt budowlany i wykonawczy (branża kolejowa).

2.  Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra, szlak Jaworzyna Śląska – Świebodzice, tor nr 2 w km 49+480 - 56+790 - Projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza (branża kolejowa).

3. Budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście w ciągu linii kolejowej nr 274. Koncepcja Projektowa (branża kolejowa).

4. Budowa bocznicy kolejowej Zakładu PKP Energetyka w Krakowie, przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych. Projekt budowlany i wykonawczy (branża kolejowa i drogowa).

5. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 – węzeł Stadion EURO 2012 - Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe (branża kolejowa).

6. Modernizacja linii kolejowej C-E 59 na odcinku Międzylesie – Wrocław – Kostrzyn – Szczecin – etap I w Polsce – Odcinek Wrocław Główny – Szczecin – Studium Wykonalności.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – Etap I (Zakres 3) ” - układ torowy wraz z peronami.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Przetarg 2.1” w zakresie układu torowego i odwodnienia torów od km 105+450 do km 109+200.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia kolejowego Międzynarodowy Port Lotniczy „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice” wraz z nadzorem autorskim.

10. Projekt budowlany i wykonawczy bocznicy kolejowej w Powidzu.

11. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy placu ładunkowego wraz z przebudową dróg dojazdowych na terenie terminalu PKP Cargo - Stacja Poznań Franowo.

12. Projekt wykonawczy usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury z projektowanym układem torowym wraz z projektem torodrogi dla zadania p.n.: "Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075 MWe brutto w ENEA Wytwarzanie S.A. na terenie Elektrowni Kozienice.

13. Projekt wykonawczy i powykonawczy dla zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn".

14. Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej oraz innych opracowań w branży torowej dla zadania p.n.: "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 1 stacja Szczecin Port Centralny w ramach projektu pn.: „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.


Kontakt

Telefon

+48 887 692 877   Andrzej Przeworski
+48 721 212 860   Małgorzata Biernacka

Email

Biuro: biuro@atmtor.pl   
Andrzej Przeworski: a.przeworski@atmtor.pl 
Małgorzata Biernacka: m.biernacka@atmtor.pl

Adres

ul. Celtycka 11/9, 54-153 Wrocław

© Copyright 2023 ATM TOR SP.J. - All Rights Reserved

Made with ‌

Easiest Website Builder